Gupex AB
Östra vägen 1
SE-462 32 Vänersborg
Sweden